Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Dom-System Stołowski Grzegorz

 

obowiązuje od 25.05.2018 r.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Portalu/Serwisu jest Dom-System Stołowski Grzegorz, dane kontaktowe: ul. Słowackiego 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP 661-215-23-88, REGON 260606528, nr telefonu 48 796 866 683, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Dom-System Stołowski Grzegorz przetwarza dane osobowe w celach:a.                            świadczenia usługi, prowadzenia konta Użytkownika w Portalu/Serwisu http://www.domsystem-ostrowiec.pl Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 1. świadczenia usług niewymagających założenia konta takich jak: np. skontaktowanie się w celu zapytania o towarach, świadczonych usługach, realizacji umowy.
 2. sprzedaży produktów oferowanych przez Dom-System Stołowski Grzegorz podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 3. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Dom-System Stołowski Grzegorz marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 4. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Dom-System Stołowski Grzegorz (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania z Portalu http://www.domsystem-ostrowiec.pl oraz jest niezbędne do realizowania umowy o świadczenie usług, w przypadku niepotwierdzenia  danych niemożliwe jest kontynuowanie umowy.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania usługi prowadzenia konta Użytkownika w Portalu, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne w celu obsługi portalu http://www.domsystem-ostrowiec.pl a także podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Dom-System Stołowski Grzegorz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO,
  2. uprawnione organy państwowe na podstawie pisemnego wniosku.
 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Dom-System Stołowski Grzegorz z prośbą o udzielenie informacji.
 6. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Ponadto, informujemy, że:

 1. Usługodawca rejestruje adresy IP Usługobiorców, jak również informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usług, które to informacje zapisywane są w logach systemowych.
 2. Serwis/Portal Dom-System Stołowski Grzegorz używa "cookies" w celu personalizacji Usług i treści Portalu.

ZAŁĄCZNIK

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ORAZ ŚRODKI TECHNICZE DOSTĘPNE USŁUGOBIORCOM W CELU ICH ZMINIMALIZOWANIA

Wirus komputerowy – program komputerowy, który w sposób celowy powiela się bez zgody użytkownika. Wirus komputerowy do swojej działalności wymaga nosiciela w postaci programu komputerowego, poczty elektronicznej itp. Wirusy wykorzystują słabość zabezpieczeń systemów komputerowych lub właściwości systemów oraz niedoświadczenie i beztroskę użytkowników.

Złośliwe oprogramowanie, malware (z ang. malicious software) - aplikacje, skrypty i ingerencje mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do użytkownika komputera.

Robaki – wirusy rozmnażające się tylko przez sieć. Nie potrzebują programu "żywiciela" tak jak typowe wirusy. Często powielają się pocztą elektroniczną.

Trojan – Ukrywa się pod nazwą lub w części pliku, który użytkownikowi wydaje się pomocny. Oprócz właściwego działania pliku zgodnego z jego nazwą, trojan wykonuje operacje w tle szkodliwe dla użytkownika np. otwiera port komputera, przez który może być dokonany atak hakera.

Backdoor – przejmuje kontrolę nad zainfekowanym komputerem umożliwiając wykonanie na nim czynności administracyjnych łącznie z usuwaniem i zapisem danych. Podszywa się pod pliki i programy, z których często korzysta użytkownik. Umożliwia intruzom administrowanie systemem operacyjnym poprzez Internet. Wykonuje zadania wbrew wiedzy i woli ofiary.

Spyware – oprogramowanie zbierające informacje o osobie fizycznej lub prawnej bez jej zgody. Występuje często jako dodatkowe i ukryte komponenty większego programu, odporne na usuwanie i ingerencję użytkownika. Spyware zmienia wpisy do rejestru systemu operacyjnego i ustawienia użytkownika. Potrafi pobierać i uruchamiać pliki pobrane z sieci.

Exploit – kod umożliwiający zdalne przejęcie kontroli nad komputerem poprzez sieć, wykorzystując do tego celu dziury w programach i systemach operacyjnych.

Root kit – jedno z najniebezpieczniejszych narzędzi hakerskich. Podstawowym zadaniem rootkita jest ukrywanie procesów określonych przez hakera, a zmierzających do przejęcia kontroli nad komputerem użytkownika.

Keylogger – Odczytuje i zapisuje wszystkie naciśnięcia klawiszy użytkownika. Dzięki temu adresy, kody, cenne informacje mogą dostać się w niepowołane ręce.

Dialery – programy łączące się z siecią przez inny numer dostępowy niż wybrany przez użytkownika. Dialery szkodzą tylko posiadaczom modemów telefonicznych analogowych i cyfrowych ISDN.

SQL/URL injection – forma ataku na bazę danych poprzez stronę WWW i komendy języka SQL. Służy wyciąganiu informacji z bazy danych niedostępnych dla zwykłego użytkownika. Atakujący może zmodyfikować zapytanie kierowane do bazy danych poprzez modyfikację adresu URL o nieautoryzowane polecenia języka SQL.

Obrona przed szkodliwym oprogramowaniem:

 • instalacja oprogramowania antywirusowego, włączona zapora sieciowa (firewall)
 • aktualizacja oprogramowania
 • nie otwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia
 • czytanie okien instalacyjnych aplikacji
 • wyłączenie makr w MS Excel i Word
 • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym
 • przy płatnościach drogą elektroniczną upewnienie się że transmisja danych będzie szyfrowana